Beata Chomątowska

Dla Beaty Chomątowskiej wykonałam stronę internetową, która miała zaprezentować jej wieloletni dorobek. Stronę potraktowałyśmy jako miejsce bazowe pisarki i dziennikarki, z której można przejść do wydawnictw w celu zakupienia wybranej książki lub do gazety/magazynu w celu przeczytania napisanego przez nią artykułu. Efekt finalny miał współgrać z estetyką Beaty i jej zamiłowania do oszczędnego w formie designu.  Zdjęcia na stronę wykonał Andrzej Banaś.